my e-mailaddress

minimumloon@hotmail.com

Als iemand geïnteresseerd is in een van mijn miniaturen, mail me dan hierover.
If someone is interested in one of my miniatures, feel free to email me.


maandag 16 april 2018

Vergane glorie / Departed glory

De miniatuur rozen liggen op een echt rozenblaadje
The miniature roses lie on a real rose petal

Recentelijk vond ik iets speciaals in mijn mailbox, een opdracht met een grote uitdaging, eentje die je absoluut niet met rust laat. Het was het maken van verdorde rozen, jemig, direct kwam de vraag in me op, of ik dit wel zou kunnen doen!!
Doorgaans is de opdracht het maken van bloemen/planten, die er tiptop uit moeten zien, terwijl ik persoonlijk meer houd van het weergeven van de werkelijkheid. Dus nu kon ik eens naar hartenlust experimenteren om een aantal verdorde rozen te maken, maar……..het viel nog bepaald niet mee om dat speciale effect te vinden én in miniatuur te kunnen verwezenlijken!!!

Recently I found something special in my mailbox, a commission with a huge chalenge, one who don’t leave you alone. It was a commission for making withered roses, wow, immediately the question arose in my mind wether I was able to do this!!
Usually the commission contains making flowers/plants, who have to be absolutely tiptop, whilst personally I love to go for a more realistic/life like look. So, this time I could experiment to my heart’s content in making a few withered roses, but….it was quite hard to invent AND also to realise this special effect in miniature!

Hier zijn de foto’s van de twee rode en vier witte verdorde rozen….
Here are the pictures of the two and four white withered roses….
Als je goed kijkt, zie je direct onder het bloemhoofd wat grijsgroene schimmel ;)
If you look closely, you see directly under the flowerhead a bit greyish green mold ;)


Het geheel past binnen de 2 cm...
The whole fits well within one inch...


….de bovenstaande foto’s heb ik genomen met de late avondzon, die op mijn werktafel scheen. 
….the above pictures are taken with the late evening sun, who was shining on my work table.


Hier zijn wat meer foto's van de kleine details, helaas lichtte de zon de witte kleur van de rozen nogal op, daarom is het mij niet gelukt om haarscherpe foto's te maken, sorry.

Here are a few more pictures of the tiny details, unfortunately the sun lightened up the white color of the roses, therefore I didn't succeed for making pin-sharp pictures, sorry.


De pinksterbloemen bloeien ook alweer.
The cuckooflowers are already in full bloom.Hier in Nederland krijgen we deze week temperaturen van 25 oC, de lente is volop aan de gang. Overal staan gewassen volop in bloei, en ook de koeien genieten alweer van de groene weiden!
Bedankt voor jullie fijne reacties, fijne week toegewenst!

Here in the Netherlands we get temperatures of 25 oC this week, spring is in full swing. Everywhere crops are fully in bloom, and the cows are already enjoying the green meadows!
Thank you for your kind comments, have a nice week!

Ilona

woensdag 11 april 2018

Aardappelen schillen / Peeling potatoes
Mijn oma schilde vroeger elke dag de aardappelen, oftewel, de ‘eerpels’ op zijn Achterhoeks. Dus komt het door Opa zelf getimmerde, oude aardappelschilbakje op schoot, gevuld met oude aardappelen met uitlopers, want de nieuwe oogst is er nog niet ;).

In earlier times my grandma peeled the potatoes every day. So she takes the wooden bin (selfmade by my grandpa) at her lap, which is filled with old potatoes with offshoots, because the new harvest isn’t there yet ;).De aardappelbak en aardappelen zijn door mijzelf gemaakt, de laatsten van Fimo klei uiteraard. Het aardappelschilmesje heb ik gekocht op een miniaturenbeurs, ik weet helaas niet meer van wie.

The wooden bin and potatoes were selfmade by me, these last ones from Fimo clay of course. The potato peeling knife was bought at a miniature fair, unfortunately I don’t know anymore from who.


De zak is gemaakt van een papieren zak van mijn groenteboer, alleen kleiner ;).
The paper bag is made of a real one from my greengrocer’s, just a bit smaller ;).


Mijn Opa weet dat ze een hekel heeft aan die hobbelige, oude aardappels met hun slechte plekken en uitlopers, nadat ze een lange winter in de kelder hebben gelegen. Daarom heeft hij bij de groenteboer wat nieuw geoogste aardappelen voor haar gekocht ;).

My grandpa knows that she dislikes for peeling those bumpy, old potatoes with their bad spots and offshoots, after lying a long winter in cellar. Therefore he has bought her some freshly harvested potatoes at the greengrocer’s ;).


Aluminium pannetje uit de jaren '50 is gekocht bij de Familie Giesen, helaas geen website.
The aluminum pan from the fifties is bought from the family Giesen (Dutch)), unfortunately no website.Het schillen van die nieuwe ‘eerpels’ gaat nu een stuk sneller, dus heeft oma nu genoeg tijd over om een verhaaltje over Bruintje Beer voor te lezen aan Kleine Ikke.  
Het boekje is gemaakt van een kitje, hierover later meer…

The peeling of these new potatoes goes much faster, so now grandma has enough time for reading a story of Bruintje Beer (a famous character in The Netherlands from earlier times) to Little Me. 
The booklet is made from a kit, more about that later…


Hier is het de hele week al prachtig zonnig en warm weer, overal komen bloesems tevoorschijn: het is lente!!
Dank voor jullie fijne reacties, een fijne week gewenst!

Here, in The Netherlands, we have beautiful, sunny and warm weather, blossoms are everywhere: it’s spring!!
Thank you for you kind comments, have a nice week!

Ilona

vrijdag 6 april 2018

Luister naar de muziek / Listen to the music


Alhoewel…muziek luisteren? Ik denk dat mijn vader (zie bovenstaande foto) beslist niet naar de muziek geluisterd zal hebben ;). Ik vermoed eerder dat de radio op de boerderij van mijn grootouders hoofdzakelijk aangeschaft was om “de berichten voor boeren en tuinders” te beluisteren.

Although…listen to music? I think that my father (see at the above picture) certainly will not have listened to the radio ;). However I suspect that the radio on the farm of my grandparents was mainly has been purchased to listen to “messages for farmers and gardeners".
Lange tijd zocht ik al naar zo’n radio in miniatuur voor in mijn miniatuur boerderij, totdat ik er in 2012 eentje gevonden had op de DHN-Show (toen nog in Ulft) bij een standhouder, zijn website:
http://ericson-minaturen.nl/  Hij had niet dezelfde radio te koop, maar dit bouwpakketje kwam er aardig dichtbij. Het in elkaar zetten was nogal een dingetje: de handleiding was voor mij niet duidelijk genoeg, maar uiteindelijk is het mij toch gelukt. En heb ik er zelf een bijpassende snoer en  er een (voor die tijd gebruikelijke) bakeliet stekker aan gemaakt ;)!

I searched for a long time for such a radio in miniature for in my miniature farm, until I found one at the booth of a standholder in 2012 at the DHN-Show (at that time in Ulft), his website: 
http://ericson-minaturen.nl/  He didn’t have the same radio for sale, but this kit was most like the one I was looking for. Putting it together was quite a thing, the instructions weren’t clear enough to me, but finally I I succeeded. And I've self made a matching cord and a (for that time usual) bakelite power plug ;)!


Onderzoek op internet naar de radio uit de jaren ‘50 leverde niet veel op, maar ik heb het vermoeden gekregen dat het geen radio was, maar een zogenaamde aetherkruiser. Ik heb namelijk wel een interessante website gevonden, die informatie over, of hulp bij het vinden van deze aetherkruisers kan bieden. Voor wie evt. ook naar informatie over oude radio’s zoekt, zie deze website: http://www.hupse.eu/radio/frameset.htm?&ContentFrame
Helaas stond de radio van mijn grootouders er niet tussen, misschien dat iemand iets meer weet over het merk/typenummer van de mijne uit de jaren ‘50??

Research on the internet to this radio from the 1950s did not yield much, but now I got the idea that it wasn't a radio, but a so-called aetherkruiser. I have found an interesting website, which can provide information about, or help in finding, these aetherkruisers. For those among you, who are also eventually looking for information regarding old radios, see this website: 
Unfortunately the radio of my grandparents was not on the list, so maybe there’s somone out there who knows about the brand/type number of mine from the fifties??
Ik kan mij van de radio van mijn grootouders niets meer herinneren, omdat wij, jonge kinderen, absoluut niet aan die kostbare radio mochten komen. 
Ik weet echter wel dat de radio, die bij ons thuis stond in die tijd, één beschadigde toets had én eentje, die altijd ‘omlaag’ stond (uit) ;)!

I can’t remember anything about this radio from my grandparents, because we, young childeren, weren’t allowed to touch the precious radio. 
However, I do know that the radio, which we had at our home in that time, had one broken button and one button, which was always in a ‘down’ position (switched off) ;)!


"Mijn" geitenkindertjes (zie een oudere blogpost) groeien prima, ze worden al groot :)!
"My" little goat kids (see an older blog post) are growing fast, they're doing fine :)!


De boeren zijn hier druk bezig op hun akkers en weilanden om alles gereed te maken voor het nieuwe seizoen. Dus hier volgt het laatste radiobericht voor “boeren en tuinders”: dit weekend geeft de weersverwachting hier een temperatuur van 20oC af, dus geniet van het weekend!
Welkom aan mijn nieuwe volgers, dank voor jullie fijne reacties!

Here, in my area, the farmers are very busy working on their fields and meadows, making everything ready for the new season. So, here’s latest radio message to “farmers and gardeners”: this weekend the weatherforecast says here we will get 20oC, so (and especially if you live in The Netherlands), enjoy your weekend!
A warm welcometo my new followers, thank you for your kind comments!

Ilona

zaterdag 31 maart 2018

Familie van… / Family of……de boterbloemen zijn deze decoratieve ranonkeltjes, ik heb ze speciaal voor de Paasdagen gemaakt in 6 verschillende pastelkleurtjes ;).

…the buttercups are these decorative Ranunculus asiaticus, I’ve made them especially for Easter in 6 different pastel colors ;).En al zie je het er niet aan af, elk bloemhoofd (van 4 mm breed) heeft zo’n 10-12 laagjes met bloemblaadjes. Veel werk, maar ik ben blij met het resultaat!

And although you can't see it, each flower head (of 4 mm wide) has about 10-12 layers of petals. A lot of work, but I’m happy with the result!Die ranonkeltjes vroegen om een bijpassend vogeltje, dus heb ik een klein pimpelmeesje gemaakt, zie voor meer informatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Pimpelmees   
 Het is een erg nieuwsgierig klein vogeltje en als een acrobaatje hipt het snel van hot naar her. 
Mijn miniatuur Pimpelmeesje is slechts 8,5 millimeter lang, dus het was best moeilijk om de benodigde kenmerken te schilderen op dit kleine oppervlak. 

These Ranunculus flowers asked for a fitting bird, so I’ve made a tiny Eurasian Blue Tit, see for more information: https://en.wikipedia.org/wiki/Eurasian_blue_tit 
It’s a very curious and tiny bird and as an acrobat it hopping in a wink of an eye from here to there. My miniature Blue Tit just measures 8,5 millimeters in length, so it was quite hard to paint the needed characteristic features of this bird on such this small surface.Een paar dagen geleden werd ik verrast met een doos vol Paaslekkers, gekregen van mijn lieve blogvriendin, Birgit ( http://biwubaer.blogspot.nl/ )
Ook wil ik nog even mijn verjaardagskadootjes laten zien, die ik van Birgit heb gekregen in januari. Elk kadootje is heel attent en/of erg mooi. Lieve Birgit, dankjewel voor je warme vriendschap en je gulheid, ik ben er heel erg blij mee!

A few days ago I was surprised by a box in the mail: sweet treats for Easter. I got it from my dear blog friend, Birgit ( http://biwubaer.blogspot.nl/ )
I also have you to show my birthday presents, which I got from Birgit in January. Each present is very thoughtful and/or very beautiful, she really spoiled me so much! Dearest Birgit, thank you soooo much for your warm friendship and your generosity, I’m very happy with all of it!


Dank voor jullie fijne reacties, ik wens iedereen hele fijne Paasdagen!!
Thank you for your kind comments, I wish all of you a Happy Easter!!

Ilona

maandag 26 maart 2018

Geen zorg, die lust ze écht niet! / No worry, she really doesn't like them!

De koe is gemaakt door Patricia Cabrera, het melkgerei en het krukje zijn door mij gemaakt.
The cow is made by Patricia Cabrera, the milking set and the wooden stool are made by myself.

Koeien trekken er hun neus voor op en zullen deze bloemen vanwege hun vieze smaak niet eten. Maar toch is hun naam een beetje “verwant” aan koeien. We moeten nog even wachten en dan staan de weiden er weer vol mee: vrolijk gele boterbloemen!

Cows absolutely don’t like them and won’t eat these flowers because of their bitter taste. But still their name is a bit “related” to cows. We still have to wait a while now and then the meadows are filled with: cheerful yellow buttercups!
En omdat het weidebloemen zijn heb ik mijn miniatuur boterbloemen in een weckpotje gezet, zoals mijn oma dat vroeger ook met de door ons geplukte weidebloemen deed ;).

And because they are meadow flowers I’ve put my miniature buttercups into a glass preserving jar, just like my grandma used to do in earlier times with our hand picked meadow flowers ;).
Ik had al een bos narcissen gemaakt voor de DHN-show in het najaar, maar ik ben ze intussen alweer ‘kwijt’ ;O. Dus heb ik weer wat nieuwe narcissen gemaakt, ook in verschillende soorten, zoals deze dubbelbloemige narcis….

I’d already made a bunch of daffodils for the coming DHN-show (in September), but in the meanwhile I've ‘lost’ them ;O. So I've again made new daffodils, also in different species, like this double flowered daffodil….


…..en deze witte, nog in een gesloten bloemknop.
….. and this white one, in a still closed flower head.En nog eens allemaal op een rijtje ;O!
And all together in a row ;O!
Vanmorgen zat ik op mijn fiets toen ik van een afstand deze reeën in een weide zag lopen en doordat de wind de andere kant op stond, kon ik ze mooi even op de foto zetten. Een eind verderop liepen er al wat koeien buiten. Ja, ik weet dat ik ontzettend bof om in zo’n mooie omgeving te wonen!
Iedereen bedankt voor jullie fijne reacties, een fijne week toegewenst!

This morning I was riding my bike when I saw (from a distance) these roes grazing in a meadow and because the wind came from an other direction I was able to photograph them. A few meadows away there were even already some cows outdoors. Yes, I know that I’m a lucky bird that I live in this beautiful area!
Thank you all for your kind comments, wishing you a nice week!

Ilona